Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 133239Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Tesselschadestraat 21A Barneveld, toestaan woongebruik

 

Zaaknummer 2021W1106

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.