Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 133234Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Lavendelplein 2 Barneveld, plaatsen reclame

 

Zaaknummer 2021W1074

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.