Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 133216Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Hermesweg 9 Barneveld, plaatsen opslagtank

 

Zaaknummer 2021W1096

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.