Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 13282Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - Verordening op de Rekenkamer Gulpen-Wittem

OVERIGE BESLUITEN  

 Locatie 

 Omschrijving 

 Datum ontvangst/ 

 datum bekendmaking 

 Rechtsmiddel 

 en termijn 

Verordeningen 

Gemeente Gulpen-Wittem

Verordening op de Rekenkamer Gulpen-Wittem

Formeel bekendgemaakt op 22 december 2020 via Overheid.nl

n.v.t.

DIGITAAL RAADPLEGEN 

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nlen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.