Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 132294Beschikkingen | aanvraag



Aanvraag omgevingsvergunning vellen van een houtopstand (kap) Riekerweg 15 1066BT Amsterdam

Adres: Riekerweg 15 1066BT Amsterdam

Omschrijving: het kappen van meerdere houtopstanden in de openbare ruimte (Tuinpark Ons Buiten)

Datum ontvangst: 23-04-2021

Zaaknummer: Z2021-NW001175

OLO nummer: 6028681

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.