Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 131949Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, [Onbekend]

Op 21 april 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor realiseren van een beschoeiing op het perceel [Onbekend]. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000154. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.