Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 131696Beschikkingen | aanvraagGemeente Gulpen-Wittem - meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit - oprichten van een restaurant met terras - Van Plettenbergweg 7,  Wittem  

MILIEU

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst/

datum bekendmaking

Rechtsmiddel

en termijn

Meldingen i.h.k.v. het activiteitenbesluit

 

 

 

Van Plettenbergweg 7,  Wittem  

Melden van het oprichten van een restaurant met terras

9 maart 2021

Kennisgeving

RECHTSMIDDELEN

 

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nlen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.