Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 131321Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening omgevingsvergunning - tuinmuur - P.C. Boutenslaan 1E, Harderwijk

Verleende omgevinsgvergunning (reguliere procedure)

19-4-2021 P.C. Boutenslaan 1E: tuinmuur

Rechtsbescherming omgevingsvergunningen regulier procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890AAZeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan deaanvrager bekend maakten.

Wilt u dat de vergunning (voorlopig) niet gebruikt wordt? Dan moet u de voorzieningenrechter van de rechtbankGelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem daarom vragen .

 

Tot 1 juli 2021 is de publicatie op de gemeentepagina in de Harderwijker Courant de officiële publicatie. Na 1 juli 2021 is de publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad de officiële publicatie.