Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 131280Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - woning in strijd regels ro en inrit - Ermelosebrink 8 (kv 1), Harderwijk

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

22-04-2021 Ermelosebrink 8 (kv 1): woning in strijd regels ro en inrit. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.Wilt u dat de vergunning (voorlopig) niet gebruikt wordt? Dan moet u de voorzieningenrechter van de rechtbankGelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800EM Arnhem daarom vragen .

 

Tot 1 juli 2021 is de publicatie op de gemeentepagina in de Harderwijker Courant de officiële publicatie. Na 1 juli 2021 is de publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad de officiële publicatie.