Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 131275Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - veranderen woning naar 3 appartementen - Nijborgmeen 7, Harderwijk

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure - Nijborgmeen 7: veranderen woning naar 3 appartementen in strijd regels ro; 9-6-2021 

 

Tot 1 juli 2021 is de publicatie op de gemeentepagina in de Harderwijker Courant de officiële publicatie. Na 1 juli 2021 is de publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad de officiële publicatie.