Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 131216Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Rotterdam - Derde wijziging Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling d.d. 20 april 2021, kenmerk BS21/00370;

 

gelet op artikel 7 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2021;

 

overwegende dat:

 • -

  na de invoering van betaald parkeren in Oud-Charlois per 1 oktober 2020 de parkeerdruk in een aantal aangrenzende straten is toegenomen;

 • -

  het op grond hiervan wenselijk is het betaald parkeergebied in Oud-Charlois met een beperkt aantal straten uit te breiden;

 • -

  de gebiedscommissie Charlois op 24 september 2020 heeft geadviseerd de op te heffen blauwe zones in Carnisse om te zetten in stop & shop-zones;

 • -

  door de invoering een stop & shop-regeling de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van betreffende winkelstraten in de Carnisse Winkeldriehoek wordt verhoogd;

besluit:

Artikel I

Bijlage I behorende bij het Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2021 wordt als volgt gewijzigd.

 

A

De tarieventabel wordt als volgt gewijzigd.

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking op gebied en straat wordt in de tarieventabel ingevoegd:

  • a.

    

   250

   Charlois

   KROMME ZANDWEG 1

   25

   € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

  • b.

    

   204

   Charlois

   PLEINWEG 4

   20

   € 0,10 eerste half uur, daarna € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

 • 2.

  In de tarieventabel wordt:

  • a.

    

   200

   Charlois

   DE BUIJSERLAAN

   20

   € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

   vervangen door

   200

   Charlois

   DE BUIJSERLAAN zuidzijde

   20

   € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

   204

   Charlois

   DE BUIJSERLAAN noordzijde

   20

   € 0,10 eerste half uur, daarna € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

  • b.

    

   250

   Charlois

   SCHULPPLEIN 1

   25

   € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

   vervangen door

   250

   Charlois

   SCHULPPLEIN

   25

   € 1,76 per uur

   ma t/m za: 09:00 - 23:00

B

De legenda behorende bij de tarieventabel wordt als volgt gewijzigd.

 • 1.

  In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

  KROMME ZANDWEG 1 tussen Boergoensevliet en Dorpsweg

  PLEINWEG 4 tussen Ebenhaëzerstraat en Pleinweg

  pandnummer 152 (zuidzijde)

 • 2.

  PLEINWEG 1 tussen Ebenhaëzerstraat

  en Goereesestraat (zuidzijde)

  wordt vervangen door:

  PLEINWEG 1 tussen Pleinweg pandnummer 152 en

  Goereesestraat (zuidzijde)

 • 3.

  ‘SCHULPPLEIN 1 uitsluitend oost- en zuidzijde’ vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 22 april 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)