Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 131109Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Hoofdstraat 260, 1611AN Bovenkarspel

Op 21 april 2021 is een aanvraag ontvangen voor plaatsen van een sleepdakkapel op locatie Hoofdstraat 260, 1611AN Bovenkarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000226. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stede Broec via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Stede Broec