Aanvraag omgevingsvergunning Koekoeksberg 35, 8281 HK te Genemuiden

17 april 2021

Koekoeksberg 35, 8281 HK te Genemuiden: voor het bouwen van een overkapping

De aanvraag is op afspraak in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.

Naar boven