Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 13078Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Heerstraat Noord 48 6171 CH te Stein (O2021-002\0971164892)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-002\0971164892, ingekomen op 10 januari 2021 voor het verbreden van in-/ uitrit gelegen aan Heerstraat Noord 48 6171 CH te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Inrit \ Uitweg

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.