Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 130421Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - brandveilig gebruiken van kinderdagverblijf - Mgr.Borretweg 1, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het brandveilig gebruiken van kinderdagverblijf (zaaknr.: Z/21/278639)

Locatie: Mgr.Borretweg 1, 5361 AP Grave

Datum ontvangen: 22 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277