Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 130407Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van een woning - Zanddijk 20, Escharen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het uitbreiden van een woning (zaaknr.: Z/21/278624)

Locatie: Zanddijk 20, 5364 PX Escharen

Datum ontvangen: 22 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277