Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 130341Plannen | ruimtelijkTer inzage ontwerpwijzigingsplan naast Vekenweg 20, De Weere

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan voor het perceel naast Vekenweg 20, De Weere ter inzage ligt.

 

Plangebied: Het plangebied betreft het perceel naast Vekenweg 20 in De Weere. Ter inzage legging: Het wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 30 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage tijdens de beperkte openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het wijzigingsplan is raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan id NL.IMRO.0432.WPVekenweg20-ON01). Zienswijzetermijn: Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan het college van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u contact op te nemen met mevrouw D. Haak dhaak@opmeer.nl of (0226-363333).