Aanbrengen van een nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van woonwerkkavels

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanbrengen van een nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van de de woonwerkkavels op de locatie Kadastraal perceelnummer 1425 sectie S in Oost-Soubrg (07-04-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven