Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2021, 129472Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Klaverland ongenummerd (openbare ruimte nabij huisnummer 11) in Geldrop

Locatie: Klaverland ongenummerd (openbare ruimte nabij huisnummer 11) in Geldrop

Datum ontvangst: 22 april 2021

Omschrijving: het rooien van een Sophora in verband met instabiliteit door wortelaantasting

Onderdelen:

  • Kap

Zaaknummer: 20210174

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.