Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 129341Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Atalanta 189, het bouwen van een hal tussen de woning en garage

Wij hebben op 21 april 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een hal tussen de woning en garage, activiteit 1* op de locatie Atalanta 189. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0000609.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 5 mei 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken