Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 129335VerordeningenBesluit tot aanpassing Mandaatregeling 2020 gemeente Brummen

Kenmerk Z057800 / D353182

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Heeft besloten:

 

  • 1.

    De machtigingen en volmachten in hoofdstuk 8 van het mandaatregister gemeente Brummen 2020 voor personele zaken aan te vullen met de volmachten conform bijlage met kenmerk D353179 en te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking treedt.

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 20 april 2021.

H.A.J. van de Vliert A.J. van Hedel

Secretaris burgemeester