Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 128899Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Witbol 4 te Duiven

De gemeente heeft op 15 april 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit aan de Eltensestraat met zaaknummer Z/21/078329 / 21SZ0491 op locatie Witbol 4 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Inrit/Uitweg

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 21 april 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.