Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 128857Beschikkingen | aanvraagGemeente Woudenberg - melding van lozing van afvalwater - Stationsweg Oost 259, Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 7 april 2021 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van Lammert Wilbrink dienstverlening en bemiddeling B.V. te Ede. De melding heeft betrekking op de lozing van grondwater afkomstig van ontwatering op het riool nabij het perceel aan de Stationsweg Oost 259 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-2043.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk.