Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 128670Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit voor omgevingsvergunning 't Broek 7, 5388 XJ te Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het ontwerpbesluit uitgebreide procedure voor:

 

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning inzake de op 10 maart 2005 en 26 november 2007 en 11 april 2016 verleende vergunningen gedeeltelijk in te trekken

 

Verzenddatum: 21-04-2021

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Ontwerpbesluit

Heesch, 28 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze