Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau gemeente Heusden

Overwegende dat:

 

 • -

  gezamenlijk met Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Heusden een uitwerkingsplan voor de bijdrage horeca activiteiten op lokaal niveau is gemaakt;

 • -

  horecabedrijven noodgedwongen tijdelijk de deuren moesten sluiten door de opgelegde coronamaatregelen;

 • -

  hoewel er diverse landelijke steunpakketten beschikbaar zijn gesteld, vele horecabedrijven hun reserves hebben moeten aanspreken;

 • -

  in 2020 de helft van de terrashuur is kwijtgescholden en extra terrasruimte niet in rekening is gebracht bij de horecabedrijven. Echter horecabedrijven zonder terras(uitbreiding) of met een eigen terras hebben hier geen profijt van.

 

gelet op artikel 3 van de 'Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016';

 

Adviseert aan het Gemeentelijk Beleidsteam:

 • -

  vast te stellen de ‘Beleidsregel Subsidie kleinschalige commerciële horeca-activiteiten op lokaal niveau’.

 • -

  Communiceren van de spelregels met horecaondernemers uit gemeente Heusden.

 

*

Aldus besloten in de vergadering van het GBT door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden d.d 20 april 2021.

 

het college van Heusden,

 

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

 

de burgemeester,

drs. W. van Hees

 

 

 

 

 

Naar boven