Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 126532Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning veranderen/vergroten woning met inpandige garage, Groenerein 18, 6267 BL Cadier en Keer

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) van de volgende aanvraag, voor:

- het veranderen/vergroten van de woning met inpandige garage, het vergroten van de huidige vrijstaande garage en het toevoegen van een luifel op het perceel Groenerein 18, 6267 BL Cadier en Keer. De nieuwe uiterste beslisdatum is 2 juni 2021.

Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

 

Eijsden-Margraten, 22 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans