Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 126396Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Eijsden-Margraten - Damoclesbeleid 2020, eerste wijziging

De burgemeester van Eijsden-Margraten:

 

Overwegende:

 

dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in, op of bij woningen of zodanige lokalen behorende erven:

  • 1.

    Een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

  • 2.

    Een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3o, of artikel 11a voorhanden is;

voor de toepassing van deze bevoegdheid eerder bij besluit van 21 september 2020, in werking getreden 1 oktober 2020, beleidsregels zijn vastgesteld: het zogenoemde “Damoclesbeleid Lokalen en Woningen 2020”;

 

tekstuele aanpassing op onderdelen is vereist ;

 

besluit :

 

vast te stellen de 1e wijziging van het “Damoclesbeleid Lokalen en Woningen 2020” luidend als volgt:

 

Onderdeel 1. onder b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

“het voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid onder 3o, van de Opiumwet (voorbereidingshandelingen)”.

 

Onderdeel 2. onder b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

“het voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 11a, van de Opiumwet (voorbereidingshandelingen)”.

 

Onderdeel 8. onder b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

“het voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid onder 3o, van de Opiumwet (voorbereidingshandelingen)”.

 

Onderdeel 9. onder b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

“het voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 11a, van de Opiumwet (voorbereidingshandelingen)”.

 

Eijsden-Margraten, 12 april 2021

De Burgemeester van Eijsden-Margraten,

Dieudonné Akkermans