Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 126029Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Parallelweg 1, Zwaagdijk-Oost week 16

realiseren van dagbesteding, plaatsen zonnepanelen, veranda en een vlaggenmast

met verzenddatum 14-04-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.