Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 12578Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aan de Meerdel ong. te Elsloo (O2021-001\0971164702)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-001\0971164702, ingekomen op 8 januari 2021 voor het kappen van bomen op het perceel gelegen aan de Meerdel ongenummerd te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Kappen

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.