Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2021, 12456Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Zoetermeer, Besluit op inleidend verzoek tot het houden van een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer heeft op 12 januari 2021 een besluit genomen op het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 ‘Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!’

 

Het ingediende verzoek wordt toegewezen. Het verzoek is tijdig ingediend en de vereiste ondersteuningsverklaringen van ten minste 1/3 procent van het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 325 is behaald.

 

Na de fase van het inleidende verzoek volgt de fase van een definitief verzoek, in welke fase de raad een besluit neemt.

 

Op grond van de Referendumverordening hebben kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen 6 weken de tijd na het toewijzen van het verzoek door het college om een definitief verzoek in te dienen. Dit verzoek moet ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden. Dit aantal is 4876. Voor de vaststelling van dit aantal, worden de kiesgerechtigden die het inleidend verzoek hebben ondersteund, meegerekend.

 

Op de website www.zoetermeer.nl/referendum vindt u meer procesinformatie.

 

Tot slot kunt u als u belanghebbende bent en het niet eens bent met het besluit om het verzoek toe te wijzen op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

 

U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

Gemeente Zoetermeer

College van burgemeester en wethouders

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. Het verzoek stuurt u naar:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

 

U kunt dit verzoek alleen indienen als u:

  • -

    een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend, en

  • -

    een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening.