Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12415Beschikkingen | afhandelingDalen - Burg ten Holteweg 49: voor het wijzigen van het stalsysteem en dieraantallen (ontwerpbesluit)

Ontwerpbesluit – verlenen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat zij voornemens zijn, gelet op het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht en de bijbehorende overwegingen, deze omgevingsvergunning te verlenen. Voor deze vergunning wordt de uitgebreide procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 16 april 2020. Besluit verzonden op 12 januari 2021

 

Het ontwerpbesluit en de aanvraag met de bijbehorende stukken kunnen op afspraak, op werkdagen van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 worden ingezien in het Klantcontactcentrum Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Als u een toelichting wenst neemt u dan contact op met de afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling.

Zienswijze

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/product/zienswijze.

 

Zaaknr. 31072-2020