Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12388Beschikkingen | afhandelingCoevorden - Europark Allee ong.: voor het aanleggen van een uitrit (verleend)

Omgevingsvergunning - verleend

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie K, nr. 1865.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 12 november 2020. Besluit verzonden op 7 januari 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen

 

Zaak - 79258-2020.