Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12374Beschikkingen | afhandelingCoevorden - Klinkenvlier ong.: voor het bouwen van een kantine, opslag ruimte en schietoverkapping (verlenging)

Omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn

 

Het betreft de locatei kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie G, nr. 2907 ged.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat de beslistermijn voor deze aanvraag om een omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure zal volgen, met zes weken is verlengd.

 

Ontvangen op 14 november 2020. Besluit verzonden op 7 januari 2021

 

Zaak 79493-2020