Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 123718Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Presentpeer 5, 6245RD Eijsden

Betreft: het vestigen van een schoonheidssalon in de garage

Locatie: Presentpeer 5, 6245RD Eijsden

Ontvangstdatum: 17 april 2021

Kenmerk: 2021-003125

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.