Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12371Beschikkingen | afhandelingCoevorden - van Heutszpark ong.: voor het realiseren van een uitrit (verleend)

Omgevingsvergunning - verleend

 

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie C, nr. 5500.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 17 november 2020. Besluit verzonden op 7 januari 2021.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen

 

Zaak - 79933-2020.