Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12365Beschikkingen | afhandelingDe Kiel - Eserstraat 2a: voor het verbouwen van de woning (verlenging)

Omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat de beslistermijn voor deze aanvraag om een omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure zal volgen, met zes weken is verlengd.

 

Ontvangen op 13 november 2020. Besluit verzonden op 7 januari 2021

 

Zaak 79469-2020