Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12336Beschikkingen | afhandelingDalen - Valsteeg 3: voor het legaliseren van een zorgboerderij (verlenging)

Omgevingsvergunning – verlenging beslistermijn

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat de beslistermijn voor deze aanvraag om een omgevingsvergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure zal volgen, met zes weken is verlengd.

 

Ontvangen op 17 november 2020. Besluit verzonden op 12 januari 2021

 

Zaak 79910-2020