Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 12335Beschikkingen | afhandelingSleen - Ter Borghstraat 7: voor het kappen van 2 esdoorns (geweigerd)

Omgevingsvergunning - geweigerd

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is geweigerd. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 3 november 2020. Besluit verzonden op 12 januari 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.nl

 

Zaak - 76576-2020.