Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 123272Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosweg 10, 5476 VG te Vorstenbosch

Datum ontvangst: 17-04-2021

 

Het bouwen van een bedrijfsruimte

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze