Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 123052Overige overheidsinformatieVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, bouwen 35 geschakelde woningen Badweg 41 t/m 63 oneven, Pomonaweg 31 t/m 53 oneven, Duursumerweg 3 t/m 29 oneven te Loppersum

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta hebben besloten de beslistermijn voor de op 23 december 2020 aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van 35 geschakelde woningen aan de Badweg 41 t/m 63 oneven 9919 JB, Pomonaweg 31 t/m 53 oneven 9919 HT, Duursumerweg 3 t/m 29 oneven 9919 JG te Loppersum te verlengen met een termijn van zes weken.

Inlichtingen

Informatie over deze aangevraagde omgevingsvergunning? Bel dan naar 140596. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving.