Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 122897Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Lindenlaan 9, 6245JS Eijsden

Betreft: het uitgraven van funderingen voor uitbouw keuken

Locatie: Lindenlaan 9, 6245JS Eijsden

Ontvangstdatum: 16 april 2021

Kenmerk: 2021-003092

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.