Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 122846Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Terhorst 26, 6262NB Banholt

Betreft: het verbouwen van de woning

Locatie: Terhorst 26, 6262NB Banholt

Ontvangstdatum: 15 april 2021

Kenmerk: 2021-003056

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bijbehorend bouwwerk bouwen

  • Dakkapel plaatsen

  • Dakkapel plaatsen 2

  • Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.