Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 122093Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel – standplaatsvergunning mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker, Bösdaellaan 1 in Reuver

Het college van B&W heeft op 12 april 2021 een standplaatsvergunning afgegeven voor een mobiel onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek borstkanker vanaf eind mei t/m eind juli 2021 op de parkeerstrook onder de “Schans letters” bij sporthal De Schans, Bösdaellaan 1, 5953 BW Reuver.

Bezwaarclausule 

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.