Gemeenteblad van Voorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstGemeenteblad 2021, 121285Overige overheidsinformatieGemeente Voorst- Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Cleantech Regio

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 19 april 2021 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage het ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio. Door de corona-uitbraak kunt u de stukken alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Jan Wesseldijk. Zijn telefoonnummer is 0571-27 92 88. Komt u naar het gemeentehuis? Dan vragen wij u om te letten op de landelijke hygiënemaatregelen en een mondmasker te dragen. Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers.

Het ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio is een strategie waarin de Cleantech Regio aangeeft hoeveel duurzame energie men wil opwekken in 2030 en op welke wijze deze duurzame opwek wordt gerealiseerd. Het is een gezamenlijke afspraak en inspanningsverplichting van zeven regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie Gelderland.

Mogelijkheid inspraakreactie

Tijdens de bovengenoemde periode kunnen ingezetenen in de gemeente Voorst en belanghebbenden reageren. U richt uw inspraakreactie aan het college van burgemeester en wethouders van Voorst. Per e-mail is dit mogelijk via gemeente@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio. Voor een mondelinge inspraakreactie neemt u contact op met Jan Wesseldijk.

Twello, 19 april 2021

Jos Penninx, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris