Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 12102Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - oprichten van 4 woningen - De Lange Akker (ongenummerd), Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het oprichten van 4 woningen op het perceel De Lange Akker (ongenummerd) te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1409 en nummer 1413 (ontvangen 24-12-2020).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.