Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 12099Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vestigen van een tattooshop aan huis en het vervangen van de garagepoort voor een kozijn - Sacré Coeurstraat 12, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het vestigen van een tattooshop aan huis en het vervangen van de garagepoort voor een kozijn op het perceel Sacré Coeurstraat 12 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 741 (ontvangen 18-12-2020);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.