Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 12081Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening verklaring van Geen Bezwaar - opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor) - Ruimelsweg, Hierden

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 18 van de Regeling burgerluchthavens met toepassing van 1:8 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande persoon onder voorwaarden een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor) op een het ongenummerde perceel (grasland) aan de Ruimelsweg in Hierden, kadastraal bekend, gemeente Harderwijk sectie A 3747:

  • -

    Hierden. De verklaring is verzonden op 4 januari 2021.

De verleende verklaring en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari tot 15 februari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.