Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 12068Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening standplaatsvergunning - verkoop van groente en fruit - winkelcentrum Tweelingstad, Harderwijk

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor:

  • -

    Standplaats 1 op de vrijdag bij het winkelcentrum Tweelingstad aan ‘Ozler’. De ambulante handel betreft de verkoop van groente en fruit. De vergunning is verzonden op 6 januari 2021.

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari tot en met 17 februari 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.