Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 12053Beschikkingen | afhandelingGemeente Harderwijk - verlening omgevingsvergunning - dakkapel (achterzijde) - Meidoornlaan 11, Harderwijk

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

7-1-2021 Meidoornlaan 11: dakkapel (achterzijde)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a

Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op

de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Deze publicatie is een servicebericht. Voor de officiële publicatie verwijzen wij naar de gemeentepagina in de Harderwijker Courant van 13 januari 2021.