Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 120508Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Joseph Partounsstraat 6, 6245KN Eijsden

Betreft: het uitbreiden van de woning met een verdieping op de achteraanbouw

Locatie: Joseph Partounsstraat 6, 6245KN Eijsden

Ontvangstdatum: 14 april 2021

Kenmerk: 2021-002911

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nlof 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.